Hier bent u: Privacy Statement

Privacy Statement

Privacy

Sammy’s Zwemschool respecteert de privacy van de bezoekers aan haar website (verder genoemd ‘de website’). Zorgvuldige omgang met uw gegevens staat centraal bij een bezoek aan de website en het gebruik van interactieve diensten. Sammy’s Zwemschool houdt zich aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied, waaronder de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG) stelt aan het opslaan en gebruiken van persoonsgegevens.
 
Sammy’s Zwemschool gebruikt persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt in het kader van de website alleen voor de doeleinden zoals die in deze privacyverklaring zijn omschreven. Door gebruik te maken van de website geeft u toestemming voor de omgang met persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring.
 
Gebruik persoonsgegevens
 
Sammy’s Zwemschool  gebruikt door u verstrekte persoonsgegevens voor het leerlingvolgsysteem en om contact met u te onderhouden. Wanneer u zich, of uw kind, aanmeldt voor een van de activiteiten van Sammy’s Zwemschool , kan uw e-mailadres worden gebruikt, bijvoorbeeld voor het samenstellen van een persoonlijke e-mail.
 
Om uw kind een gedegen zwemopleiding te kunnen gegeven maken wij gebruik van een digitaal leerlingvolgsysteem. Hiervoor is het nodig enkele persoonsgegevens in het systeem in te voeren. De gegevens die wij hiervoor nodig hebben, heeft u ingevuld in het aanmeldingsformulier, dan wel telefonisch of via de e-mail aan ons kenbaar gemaakt.
 
Tijdens activiteiten of evenementen georganiseerd door Sammy’s Zwemschool of activiteiten of evenementen waar Sammy’s Zwemschool als zodanig vertegenwoordigd is kunnen foto’s worden gemaakt van deelnemers of activiteiten. Sammy’s Zwemschool behoudt zich het recht deze foto’s te plaatsen op de website of een van de social media kanalen. Als u bezwaar heeft kunt u dit aangeven ter plaatse of kenbaar maken via een e-mail aan administratie@sammyszwemschool.nl waarna de foto’s zonder opgave van redenen direct verwijderd zullen worden.

 
Cookies
 
Om de toegankelijkheid van de website te optimaliseren, wordt op de website gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestand dat tijdelijk lokaal wordt opgeslagen door uw browser. Een cookie kan geen virussen verspreiden. De website maakt gebruik van de volgende cookies:
 
Cookies voor Google Analytics: deze cookies worden door Google geplaatst en door Sammy’s Zwemschool gebruikt om te zien wat bezoekers op de website bekijken en hoe ze zoeken. Ze zijn niet-functioneel voor sitebezoekers. De informatie wordt gebruikt om de website in te richten en te verbeteren op basis van de behoefte van de bezoeker. De cookies leggen onder andere vast welke pagina’s u bezoekt, hoe lang u pagina’s bezoekt en het type browser dat wordt gebruikt. De cookies van Google zijn zowel sessie- als persistent cookies. Google kan de informatie aan derden verschaffen als het bedrijf hiertoe wettelijk wordt verplicht of wanneer derden de informatie namens Google verwerken.
 
Verantwoordelijkheid links naar derden
 
De website kan links naar websites van derden bevatten. Sammy’s Zwemschool is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.
 
Bescherming persoonsgegevens
 
Om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang of onrechtmatig gebruik hanteert Sammy’s Zwemschool passende beveiligingsprocedures.
 
De gegevens zijn alleen toegankelijk voor het zwembadpersoneel die voor het uitvoeren van zijn/haar taak deze gegevens nodig hebben. De gegevens zijn ook alleen maar toegankelijk na het inloggen met een daarvoor aan het personeel verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord. Wij zullen uw gegevens met de grootst mogelijke zorg beheren en in geen enkele geval aan derden verstrekken.
 
Sammy’s Zwemschool bewaart uw persoonsgegevens gedurende de periode die redelijkerwijs nodig is voor de juiste uitvoering van de door haar aangeboden en gefaciliteerde diensten. Na beëindiging van de overeenkomst bewaart Sammy’s Zwemschool  uw persoonsgegevens gedurende een periode van 1 jaar.
 
De gegevens blijven uiterlijk 1 jaar bewaard voor het geval een leerling zwemlessen wil hervatten en daarnaast worden de gegevens voor statistische doeleinden gebruikt, zoals het bepalen van de gemiddelde presentie, of de doorlooptijd van een individuele leerling of groep. Voor de statistieken wordt alleen gerekend met getallen. Gegevens zoals namen, adressen, geboortedatum, etc. worden hier niet voor gebruikt.
 
Gegevens verstrekken aan derden
 
Sammy’s Zwemschool heeft een verwerkingsovereenkomst gesloten met Plan Plan Internet B.V. voor het beheren en verwerken van de persoonsgegevens in het digitaal leerlingvolgsysteem.
 
Sammy’s Zwemschool zal uw gegevens niet aan overige derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling.
 
Uw rechten
 
U hebt het recht  Sammy’s Zwemschool te vragen welke persoonsgegevens zij van u heeft opgeslagen en gebruikt. U kunt uw verzoek digitaal of schriftelijk indienen, kijk hiervoor bij 
contact. Sammy’s Zwemschool zal op dit verzoek in ieder geval binnen 4 weken schriftelijk reageren. Vervolgens kunt u  de Zwemschool verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zal Sammy’s Zwemschool in ieder geval binnen 4 weken reageren. Om misbruik te voorkomen kunnen we u vragen om u te identificeren.
 
Toepasselijk recht
 
Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.
 
 
 
Wijziging privacyverklaring
 
Deze privacyverklaring kan door Sammy’s Zwemschool te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website gepubliceerd zijn. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.
 
Contact
 
Als u vragen of verzoeken heeft over het privacy beleid van Sammy’s Zwemschool  ten aanzien van de website dan kunt u dit kenbaar maken via een e-mail aan info@sammyszwemschool.nlSammy's Zwemschool
Troubadour 13
3233 RH  Oostvoorne
E info.zwemles@sammyszwemschool.nl
KvK 60631090
Tags
 
Zwemschool Rijnmond Rotterdam Zwemles ZwemABC Zwemopleiding Europoort Albrandswaard Portugaal Zwemvaardigheid Snorkelen Baby Peuter Kleuter Sammy Sammy's Zwemmen Spijkenisse