Hier bent u: Nieuws > Nat. Norm Zwemveiligheid

Ontwikkeling definitie van Nationale Norm Zwemveiligheid

Vanuit het project NL Zwemveilig is een definitie ontwikkeld van zwemveiligheid. Zwemveilig zijn is in en om water kunnen overleven en op een veilige manier kunnen bewegen en recreëren in de Nederlandse watercultuur. Zwemveiligheid wordt gezien als een dynamisch begrip. Het wordt onder andere beïnvloed door beheersing van vaardigheden, omstandigheden, ervaring, ontwikkeling en zelfvertrouwen. Tijdens zwemles worden basisvaardigheden aangeleerd die nodig zijn om jezelf te kunnen redden in het water. Door middel van het diplomazwemmen wordt getoetst of de geleerde vaardigheden voldoende worden beheerst. Het zwemdiploma is daarom een maat voor zwemveilig zijn (in staat zijn om op een veilige manier in het water te bewegen en jezelf te redden). Door de invloed van omstandigheden is het onmogelijk om één niveau van zwemveiligheid te definiëren. Zwemveiligheid wordt altijd mede bepaald door de situatie, waarin wordt gezwommen. In de ene situatie kan iemand zich prima redden, in een andere situatie is dat niet het geval. Dit wordt onder andere beïnvloed door de (on)voorspelbaarheid van de situatie en kenmerken als waterdiepte, watertemperatuur, stroming, het dragen van kleding en of er sprake is van een zwembad of open water.

Zwem-ABC gekoppeld aan niveaus op weg naar de Nationale Norm Zwemveiligheid

Binnen deze Examenregeling Nationale Zwemdiploma’s worden verschillende niveaus op weg naar zwemveiligheid gehanteerd. Deze niveaus sluiten aan op de Nederlandse watercultuur en zijn afgestemd op situaties waarin volwassenen en kinderen gaan zwemmen. Hierbij zien we vier veelvoorkomende situaties:

1. Een zwembad zonder attracties.

2. Een zwembad met attracties, zoals een (wildwater)glijbaan, een golfslagbassin en een stroomversnelling.

3. Een zwembad met attracties en in open water zonder stroming of grote golfslag, zoals recreatieplassen en bredere sloten/vaarten (behalve de zee).

4. Open water/zee met mogelijkheid tot stroming en sterke golfslag.

Vanuit de Nationale Raad Zwemveiligheid wordt gefocust op de niveaus één tot en met drie. Voor niveau vier (open water met stroming/zee) zijn de omstandigheden zeer specifiek en in hoge mate onvoorspelbaar. Dit is niet of nauwelijks te oefenen in een zwembad. Naast vaardigheden zijn ook specifieke kennis en voldoende kracht en uithoudingsvermogen nodig. Het eerste en tweede niveau worden gepositioneerd als ‘op weg zijn naar zwemveilig’ (respectievelijk de Zwemdiploma’s A en B). De hoogte van de door de Nationale Raad Zwemveiligheid nagestreefde Nationale Norm Zwemveiligheid van de hele Nederlandse bevolking ligt op niveau drie (Zwemdiploma C). Bij dit niveau gaat de Nationale Raad Zwemveiligheid er vanuit dat er sprake is van zwemveilig zijn in zwembaden met attracties en in open water zonder stroming of grote golfslag.

 


Sammy's Zwemschool
Troubadour 13
3233 RH  Oostvoorne
E info.zwemles@sammyszwemschool.nl
KvK 60631090
Tags
 
Zwemschool Rijnmond Rotterdam Zwemles ZwemABC Zwemopleiding Europoort Albrandswaard Portugaal Zwemvaardigheid Snorkelen Baby Peuter Kleuter Sammy Sammy's Zwemmen Spijkenisse