Hier bent u: Nieuws > corona nieuws

corona nieuws

Stephensonweg 14
4207 HB Gorinchem
T +31 88-1348690
E communicatie@knzb.nl
www.water-vrij.nl
Onderwerp Dringende oproep over de voortgang van het zwemonderwijs en de zwemveiligheid
in Nederland
 
 
Geacht kamerlid,
De zwemveiligheid in ons waterrijke land is in het geding. Na een zomer waarin een
recordaantal verdrinkingen gemeld werd ligt het zwemonderwijs al geruime tijd (nagenoeg) stil.
Nederland heeft als één van de meest waterrijke landen ter wereld wereldfaam verworven met
zijn systeem van zwemonderwijs en het behalen van zwemdiploma’s. De huidige corona
maatregelen en de duur hiervan doen hier grote afbreuk aan.
Het gevolg: de zwemveiligheid van (jonge) kinderen laat te wensen over als er niet snel wordt
ingegrepen. Zoals u zult begrijpen maken wij ons hier als belangenverenigingen en
-organisaties binnen de zwembranche grote zorgen over.
Uiteraard hebben we begrip voor het feit dat er verschillende belangen moeten worden
afgewogen bij het uitstippelen van de te nemen route tijdens deze pandemie. Het verslaan van
het virus waarbij de maatschappelijke gevolgen als acceptabel kunnen worden aangemerkt op
de lange termijn heeft absolute prioriteit voor ons allen. In deze bizarre tijden is het niet vreemd
dat er een behouden koers wordt gevaren als het versoepelingen betreft. Hiervoor hebben wij
alle begrip. Desalniettemin willen wij u op het hart drukken dat de huidige maatregelen op de
lange termijn een enorme impact zullen hebben op de zwemveiligheid van kinderen en dat het
kunnen deelnemen aan zwemonderwijs voor deze groep van levensbelang kan zijn.
Parallel aan de heropening van het basisonderwijs vragen wij dan ook om bij het kabinet te
pleiten voor het zo spoedig mogelijk heropenen van de zwembaden voor het hervatten van het
zwemonderwijs. Dit komt in de regel neer op zwemles aan kinderen onder de acht jaar die,
zoals het OMT ook uitdraagt, een zeer beperkt verspreidingsrisico meebrengen. Daarnaast is
inmiddels meerdere malen wetenschappelijk bewezen dat de kans op verspreiding van het
virus, inclusief de nieuwe varianten, in en rondom een zwembad nagenoeg nihil is. Er kan met
zekerheid gesteld worden dat er sprake is van actieve afbraak van het virus in gechloreerd
water. Daarnaast is in zwembaden in binnenruimtes sprake van een luchtbehandelingssysteem
waarin de verspreiding van aerosolen nagenoeg gelijk is aan die in de buitenlucht. Op basis
hiervan kan het kabinet veilig besluiten tot het hervatten van de zwemlessen.
Daarnaast hebben zwembaden en de daarin actieve zwemverenigingen en -scholen vorig jaar
ruimschoots aangetoond de protocollen op orde te hebben en deze volledig conform de
richtlijnen kunnen uitvoeren. Ouders worden hierbij buiten de zweminrichting gehouden.
Daardoor is ook het eventuele verspreidingsrisico onder ouders geminimaliseerd.
Vermeldenswaardig in dezen is dat het zwemonderwijs aan jonge kinderen in andere landen als
‘essentieel’ is aangemerkt en dus, ondanks de maatregelen die ook daar gelden, wel doorgang
 
 
Datum 3 februari 2021
Aan: alle leden van de Tweede Kamer
Datum 3 februari 2021
Pagina 2 van 2
 
vindt. In onder meer Amerika1 en België2 wordt de noodzaak van het zwemonderwijs wel gezien
en zijn de zwemlessen toegestaan. Iets waarin ons waterrijke land, met een
zwemonderwijssysteem met wereldwijde bekendheid, niet kan achterblijven.
Als Nederland kunnen we trots zijn op ons zwemonderwijssysteem maar we moeten ervoor
waken dat dit zo blijft. Betitel zwemlessen, net als het basisonderwijs, als ‘essentieel’ zodat dit
levensreddende onderdeel in het leven van vele kinderen hervat kan worden.
Namens de zwemlesaanbieders van Nederland,
Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen (WiZZ)
Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ)
Verenigde Technici in de Zwembadbranche (VTZ)
Zwembadpoli
Dutch Environment & Water Technology Association (Envaqua)
DBZ (RUD)
TU Delft
ENVOZ
HISWA-RECRON
EasySwim
Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB)
Nederlandse Culturele Sportbond (NCS)
Nederlandse Triathlon Bond (NTB)
FNV
Vereniging Sportbedrijven Nederland (VSBN)
Reddingsbrigade Nederland
ZwemOnderwijs Nederland
Dutch Lifeguards
Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid
Koninklijke Nederlandse Zwembond
1 https://www.swimmingworldmagazine.com/news/as-california-imposes-new-covid-19-restrictions-swimlessons-
essential/
2 https://www.info-coronavirus.be/en/faq/

 


Sammy's Zwemschool
Troubadour 13
3233 RH  Oostvoorne
E info.zwemles@sammyszwemschool.nl
KvK 60631090
Tags
 
Zwemschool Rijnmond Rotterdam Zwemles ZwemABC Zwemopleiding Europoort Albrandswaard Portugaal Zwemvaardigheid Snorkelen Baby Peuter Kleuter Sammy Sammy's Zwemmen Spijkenisse